60 72 78 56

At rive en bærende væg ned, sker ALDRIG uden beregning…

Som navnet så tydeligt indikerer, har en bærende væg sin helt klare mission; nemlig at understøtte andre af husets bygningskonstruktioner.

Derfor vil nedrivning af en bærende væg aldrig ske uden forudgående beregning af belastningsgrad og deraf følgende konstruktion af erstattende afstivning i form af bjælke (oftest i stål) med passende understøtning i begge ender.

BærendeVæg.dk samarbejder med rådgivende ingeniørfirmaer og leverer derfor også de nødvendige beregninger til ethvert projekt, der omfatter nedrivning af bærende vægge.

Designet og udviklet af voke reklame & design